پاورپوینت استان شناسی لرستان

پاورپوینت استان شناسی لرستان

پاورپوینت استان شناسی لرستان

این پاورپوینت در 26 اسلاید طراحی شده است

در این پاورپوینت موسیقی محلی لرستان،رسانه های استان لرستان،گویش محلی استان لرستان،موقیعیت جغرافیایی و اقتصادی،تاریخچه استان لرستان،مراکز آموزش عالی،مردم شناسی و مراکز دینی و گردشگری و سایر مطالب بسیار مفید درمورد استان شناسی استان لرستان