کامل ترین پاورپوینت بیداری اسلامی

کامل ترین پاورپوینت بیداری اسلامی

کامل ترین پاورپوینت بیداری اسلامی

این پاورپوینت در 98 اسلاید طراحی شده است

در این پاورپوینت مطالبی از بیداری اسلامی در جهان عرب،در ایران،گرایش به تمدن گرا-عرب گرا و ویژگی گرایش به تمدن گرا-عرب گرا،گرایش به اسلام گرایی سنتی و سایر مطالب مفید و ارزنده و به روز از بیداری اسلامی